CatalanEnglishFrenchSpanish
D
H
M
S

Reglament

Article 1. Organitzador

L’Associació Esportiva La Mitja

Article 2. Dates

El Tast 5k i 10K: La data de celebració serà el dissabte 26 d’octubre a les 10.30 h de 2019.

Article 3. Sortida

El Tast 5K: Carrer Via Europa, entre el carrer d’Alemanya i el carrer d’Italia, davant deixalleria. Les Franqueses del Vallès (El mateix lloc avituallament corredors del Tast 10K).
El Tast 10K: Av. Mil·lenari de Catalunya cantonada amb Jacint Verdaguer de la Garriga.

Article 3. Arribada

El Tast 5k i 10K: Pistes d’atletisme de Granollers.

Article 4. Distància

El Tast 5K: La distància és de 5 quilòmetres. 
El Tast 10K: La distància és de 10 quilòmetres.

Certificades oficialment per la Federació Catalana d’Atletisme

Article 5. Participació

Cursa oberta a tothom que tingui més de 16 anys el dia de la cursa i que accepti i respecti tant la distància com el reglament i estigui correctament inscrit. Els menors d’edat hauran de presentar l’autorització d’un dels pares o tutors

Article 6. Categories

S’estableixen les següents categories:
• Femenina: trofeus per a les 5 primeres
• Masculina: trofeus per als 5 primers

Article 7. Inscripcions

El Tast 5k i 10K
Preu: 15 € per a corredors inscrits amb xip groc; 18 € amb xip blanc; 21 € inscripció + xip groc
El servei de bus de Granollers a la Garriga té un preu de 2 euros (opcional).

Termini d’inscripcions: Des del 17 de juliol fins al 22 d’octubre de 2019 o quan s’assoleixin els 5.000 inscrits

Lloc d’inscripcions: A internet: eltast.lamitja.cat

​La inscripció és personal i intransferible.

Article 8. Recollida de dorsals i obsequi

El divendres 25 d’octubre (de 10 a 14 h i de 16 a 20 h) al gimnàs de les Pistes d’Atletisme de Granollers (Carrer Camp de les Moreres, s/n).
El dissabte 26 d’octubre (de 8 a 9 h) al gimnàs de les Pistes d’Atletisme de Granollers (Carrer Camp de les Moreres, s/n).

Article 9. Serveis

El Tast 5k i 10K
Bus:
Hi haurà servei d’autobusos de Granollers a la Garriga, dissabte a partir de les 9 h. Qui vulgui fer-lo servir ho haurà de fer constar a la butlleta d’inscripció. El preu del bitllet serà 2 €.

Avituallaments: Al quilòmetre cinc i a l’arribada

Guarda-roba i vestidors: Els corredors participants podran utilitzar el guarda-roba i els vestidors, situats a l’arribada

Article 10. Tancament

El Tast 5K: El temps màxim per completar el recorregut serà d’1 hora. 
El Tast 10K: El temps màxim per completar el recorregut serà d’1 hora i 30 minuts.

Article 11. Cronometratge i classificacions

Per poder prendre part en El Tast de la Mitja i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el xip i dorsal. Tots els participants hauran de portar el xip lligat en una de les sabatilles.

Article 12. Trofeus

Als cinc primers masculins i femenins. Els premis no seran acumulatius.

Article 13. Reclamacions

Les reclamacions es faran segons la reglamentació oficial de la Federació Catalana d’Atletisme. Qualsevol impugnació sobre la classificació, categories, etc., serà únicament competència del Jutge Àrbitre, i per tant les reclamacions seran cursades a ell i per escrit fins 30 minuts després d’haver-se fet oficials els resultats. Per fer qualsevol reclamació s’haurà d’abonar una quantitat de 30€, en concepte de dipòsit, que serà retornat si la reclamació és acceptada.

Article 14. Desqualificacions

El servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar, durant la prova:
Qui presenti un mal estat físic.
Qui no porti xip o dorsal o no el porti en el lloc designat per l’organització.
Qui doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
Qui no realitzi el recorregut complert.
Qui manifesti un comportament no esportiu, abans, durant i després de la cursa.
L’organització o la Guàrdia Urbana estan facultades per retirar, durant la prova, qualsevol atleta que tingui un ritme mitjà de carrera més lent de 9 minuts per quilòmetre.

Article 15. Vehicles

Només estaran autoritzats a seguir la cursa els vehicles designats expressament per l’Organització. Les bicicletes, enginys amb rodes i/o motoritzats no podran circular, sense autorització expressa de l’organització, dintre el circuit de la cursa mentre duri aquesta.

Article 16. Drets d’imatge

El sol fet d’inscriure’s a El Tast de la Mitja, autoritza expressament a l’organització i als seus patrocinadors a què utilitzin gratuïtament, imatges fixes i/o en moviment, de la seva persona preses amb ocasió de la seva participació en la esmentada cursa. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitaris, produïts i difosos a tot el món i durant el període màxim establert per la legislació, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

Article 17. Responsabilitat

L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació o la cursa pugui ocasionar als inscrits, abans, durant o després d’aquesta. El participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a l’esdeveniment. No obstant això, l’organització disposarà de servei sanitari per a possibles urgències.

Article 18. Assegurances

L’Organització contractarà una assegurança d’accidents esportius per a tots els participants a El Tast de la Mitja.

Article 19. Acceptació

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el reglament, s’aplicarà allò que disposi el Comitè Organitzador.
La signatura de la inscripció dels participants (i la inscripció en si, en el cas d’Internet), implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:
Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l’esdeveniment pogués derivar, com ara pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies, a l’Associació Esportiva La Mitja, els espònsors o patrocinadors comercials, directius, empleats, empresa organitzadora de l’esdeveniment i altres organitzadors.
Renuncio a tota acció legal que pugui derivar de la participació en l’esdeveniment. Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment a la gravació total o parcial de la meva participació a l’esdeveniment mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense dret per part meva a rebre cap compensació econòmica.
En el cas dels menors de 18 anys d’edat, han de presentar la deguda autorització paterna.
La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s’admetran devolucions, sota cap causa, de l’import de la inscripció.
L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o ajorna per raons de força major.

Article 20. Avís legal

Segons estableix el nou Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament i Consell Europeu, informem que les dades incloses en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer propietat de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció i preservant en tot moment la confidencialitat de les seves dades.
Responsable: Associació Esportiva La Mitja
Finalitat: Gestió de serveis web, així com la gestió de dades i resultats de la activitat esportiva i fidelització d’usuaris per gestionar la seva participació en l’esdeveniment. Durant els esdeveniments esportius es podran prendre imatges dels participants, amb l’enviament del present formulari, el participant autoritza a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA a utilitzar la seva imatge en publicacions i xarxes socials pertanyents a la companyia, premsa, edicions i a qualsevol altre mitjà per un termini de temps il·limitat.
Legitimació: Consentiment de l’usuari i relació contractual.
Destinataris: Empreses prestadores de serveis de l’Associació Esportiva La Mitja.
Drets: D’accés, rectificació i supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte les seves dades personals mitjançant enviament de correu electrònic a: cursa@lamitja.com
Informació addicional: http://eltast.lamitja.cat/proteccio-de-dades